بازدید از گنجینه ایثار و شهادت اردکان

بازدید مجازی از گنجینه ایثار و شهادت اردکان شنبه 7تیر ساعت7 عصر برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان یزد، در راستای بازدیدهای علمی فرهنگی، بازدید مجازی از گنجینه ایثار و شهادت اردکان شنبه 7تیر ساعت7 عصر برگزار می شود. علاقه مندان می توانند از طریق لینک زیر این برنامه را به طور زنده ملاحظه نمایند.

https://lms.ystp.ac.ir/b/49j-vaq-twc

تاریخ انتشار : 1399/04/04
کد : 10145
تعداد بازدید: 347