به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی
کارگاه آموزشی بازاریابی و برندسازی

در راستای توان افزایی مستعدان برتر و دانشجویان یزدی، کارگاه آموزشی بازاریابی و برندسازی در بنیاد نخبگان یزد برگزار می شود.

 

تاریخ انتشار : 1398/08/19
کد : 52
تعداد بازدید: 977