جمعه 9 آبان 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

بازدید از اولین دانشگاه محصولات کنجدی کشور

مستعدان برتر یزدی از مجتمع صنایع غذایی و مرکز علمی کاربردی شیررضابازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان یزد، در راستای بازدیدهای علمی، صنعتی و فرهنگی نخبگان، مستعدان برتر یزدی اول مهر 1399 از مجتمع صنایع غذایی و دانشکده علمی کاربردی شیررضا واقع در شهرک صنعتی یزد به صورت حضوری و مجازی بازدید کردند.

 این برنامه با حضور 6 نفر از مستعدان برتر یزدی به صورت حضوری و 20 نفر به طور مجازی و برخط به مدت 2 ساعت برگزار شد که شرکت کنندگان در این بازدید با محصولات کنجدی تولیدی مجتمع و نیز اولین دانشگاه محصولات غذایی کنجدی کشور در یزد آشنا شدند.

گفتنی است این مجموعه که با 6 کارخانه ی دیگر مرتبط است حدود 2 هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم را به کار گرفته است.

تاریخ انتشار : 1399/07/06
کد : 10199
تعداد بازدید: 64

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد نخبگان استان یزد محفوظ می باشد