پنج شنبه 6 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

فرصت استثنایی
قابل توجه مستعدان برتر یزدی

ارتقای توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان در قالب طرح توانا در یزد برگزار می شود.

 

تاریخ انتشار : 1398/03/18
کد : 10155
تعداد بازدید: 117

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد نخبگان استان یزد محفوظ می باشد

                                              آدرس: یزد - بلوار دانشجو- روبروی مجتمع غدیر

                                                           تلفن: 03538262092