جمعه 25 آبان 1397

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

بنیاد نخبگان استان یزد

تلفن های تماس:

035-38262092-3

فکس:

035-38262473

روابط عمومی:

035-38262090

کارشناسان احرازنخبگی:

035-38262098

آدرس:

یزد- بلواردانشجو-روبروی شرکت برق منطقه ای-بنیادنخبگان استان یزد

کدپستی:8916819199

پست الکترونیک:

infoyazd@bmn.ir

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد نخبگان استان یزد محفوظ می باشد

                                              آدرس: یزد - بلوار دانشجو- روبروی مجتمع غدیر

                                                           تلفن: 03538262092