جناب آقای دکتر سید مهدی کلانتر، پنجمین رییس بنیاد نخبگان استان یزد هستند.ایشان  دارای مدرک دکتری تخصصی سیتوژنتیک پزشکی و استاد تمام عضو هیت علمی مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشند.ایشان سابقا 5سال به عنوان رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد مشغول فعالیت بوده اند.

تلفن تماس:38262092