پنج شنبه 16 مرداد 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

'هماهنگی با اساتید منتخب طرح شهید احمدی روشن'
'راه اندازی مرکز نیکوکاری نخبگان کارافرین'
'برگزاری مجموعه وبینارهای دیجیتال مارکتینگ'
'کارگاه مجازی نقد فیلم'

اخبار

خدمات الکترونیک

پیوندها

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد نخبگان استان یزد محفوظ می باشد