دوشنبه 5 خرداد 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

'اطلاعیه آغاز ثبت نام تسهیلات دانشجویی سال 1400-1399'
'اطلاعیه مهم'
'جذب و استخدام'
'جدیدترین یافته های دنیا درباره کرونا پیش روی نخبگان'

اخبار

خدمات الکترونیک

پیوندها

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد نخبگان استان یزد محفوظ می باشد